Vážení zákazníci, sdělujeme Vám, že situaci ohledně nákazy koronavirem pečlivě sledujeme a řídíme se nařízeními a doporučeními státních institucí. Rádi bychom Vás ujistili, že úroveň kvality a bezpečnost námi vyráběných produktů byla a stále je naší prioritou. Sdělujeme Vám, že prodej v našich prodejnách probíhá s minimálním omezením, prodejny mají otevřeno. Dle doporučení jsme uzavřeli konzumační část prodejny (pokud byla místa k sezení zřízena). Bude-li upravena prodejní doba, budou aktuální informace umístěny na našich stránkách.

Věříme, že přijatá opatření přijmete, a že svým ohleduplným chováním (například dodržováním odstupu ve frontě) pomůžete chránit zdraví Vaše i lidí v okolí.

S pozdravem,

Bohumil Štanglica
ředitel společnosti


V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Zavedení inovací ve společnosti NOPEK

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000945

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a jeho předmětem je komplexní výrobní inovace ve společnosti NOPEK, a.s., která sestává z procesní inovace v oblasti výroby a přípravy výrobků k distribuci a dále inovace výrobků a výrobkových řad. Předmětem výrobkové inovace je zavedení do výroby nové generace produktu – nový výrobek v oblasti jemného pečiva. Předmětem procesní inovace je zefektivnění výrobního procesu optimalizace dopravních cest a výrobních procesů.

V důsledku projektu dojde k zásadní inovaci výrobních procesů v podniku současně s rozšířením výrobkového portfolia o nový jedinečný produkt. Realizace projektu umožní další pronikání do nových tržních segmentů a vstup na nové trhy.

Důsledky procesní inovace budou především zkrácení cest v rámci pohybu meziproduktu a odstranění nežádoucích přesunů v rámci pekárny, zvýšení bezpečnosti potravin díky prokazatelně menší možnosti kontaminace, minimalizace chybovosti při skladování, podstatné snížení zmetkovitosti a v neposlední řadě dojde k podstatnému zvýšení kvality výrobků, prodloužení jejich čerstvosti a trvanlivosti a současně zvýšení efektivnosti všech výrobních a navazujících procesů.