V roce 2022 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna – pekárna NOPEK Hořice

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000335 FVE - Nopek Hořice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Národního plánu obnovy.

Jeho předmětem je projekt, dodávka, instalace, zprovoznění a připojení fotovoltaické elektrárny o výkonu 99,9 kWp.

Cílem projektu je zavést efektivnější hospodaření s energií formou instalace fotovoltaické elektrárny a využití této energie.

Panely budou umístěny na střechách budov pekárny.