Čas utíká tak rychle, že než se nadějeme, uběhlo již 25 let našeho podnikání. Teprve s odstupem doby si uvědomuji u jakých zásadních změn jsme byli přítomni a jak nám tyto ovlivnily život. Prožili jsme nadšení, radost z úspěchů, ale i zklamání a také tvrdý konkurenční boj vedený ne vždy férovými prostředky. Takový už je život a já se pokusím v krátkosti se ohlédnout, vzpomínat a připomenout historii firmy.

Firma NOPEK a.s. byla založena v září roku 1991 nejdříve jako společnost s ručením omezeným.

Po sametové revoluci 1989 a změně politického klimatu byla zahájena privatizace, probíhaly restituce a také se vytvářely podmínky pro podnikání. Této možnosti využila i skupina řídících pracovníků bývalého závodu VčPC Vysoké Mýto, ze kterého, na základě privatizačního projektu, odkoupila pekárny Hrušová, Svitavy a Lanškroun.

Tomuto předcházela veřejná dražba pekárny Hořice v Podkrkonoší, která byla i přes značnou konkurenci úspěšná a stala se tak základním kamenem společnosti. Dále byla pronajata perníkárna Česká Třebová, kde se vyráběl perník a trvanlivé pečivo. Výroba zde byla ukončena v roce 2009, když se nepodařilo dohodnout nové podmínky se spoluvlastníky nemovitosti. Důležitý byl i odkup objektu v bývalých kasárnách, kde vznikla tradiční pekárna, cukrárna, kavárna a také kanceláře pro vedení společnosti i kanceláře jednotlivých oddělení. Dále byl odkoupen objekt, kde bylo vybudováno technické zázemí údržbářských dílen. Také byl vybudován firemní sklad zaměřený na vlastní zásobování našich pekáren a velkoobchodní činnost. Pro zabezpečení zdravotní a hygienické nezávadnosti výrobků byla uvedena do provozu analytická a mikrobiologická laboratoř, které dodnes kontrolují suroviny i hotové výrobky.

Od roku 2000 je firma certifikována společností BVQI. Nejdříve byla uplatněna norma ISO 9001:2000, v současné době je certifikováno podle standardu FSSC 22000. Je potřeba připomenout i to, že jsme byli první pekařská firma certifikovaným systémem HAACP zabezpečující zdravotní a hygienickou nezávadnost výrobků.

Společnost se postupně rozvíjela a také začala zaměstnávat stále více pracovníků. Současný stav je okolo 390 zaměstnanců a roční výrobou 360 mil. Kč. Je vyráběn sortiment 620 různých výrobků v ročním objemu 12000 tun, které rozvážíme na více jak 2200 odběrných míst. 

Jsme aktivními členy Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR a také družstva ČEMPEK se sídlem v Jihlavě. Toto sdružení šesti společností uplatňuje především společnou marketingovou politiku a nákup surovin.

Od počátku firmy bylo do nových technologií a rozvoje jednotlivých provozoven investováno přes 200 mil. Kč. Naším zájmem je, bylo a bude, aby firma byla vnímána jako spolehlivý, solidní obchodní partner, dodávající na trh kvalitní výrobky a takto si získávala okruh spokojených zákazníků.

Také nám jde o to, aby naši zaměstnanci byli spokojení, získali vztah k firmě a byli skutečnými profesionály, na něž je spolehnutí.

Na začátku jsem zmínil, že čas nejde zastavit. Je třeba předat kormidlo a chytit nový čerstvý vítr.

Jsem přesvědčen, že NOPEK a.s. má i přes neklidné klima a rostoucí konkurenci před sebou dobrou budoucnost. Přeji vše nejlepší a dobrá podnikatelská rozhodnutí.

Potřebujete poradit? Napište nám.


Souhlasím se zpracováním uvedených údajů pro účel vzájemné komunikace a poskytnutí obchodní nabídky v souvislosti mou poptávkou. Svěřené údaje bude společnost NOPEK, a.s. IČO: 15030075, se sídlem náměstí Pod kaštany 727, 566 01 Vysoké Mýto zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.