V roce 2022 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Digitální podnik

Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004605 Digitální podnik -  NOPEK, a.s.

Číslo výzvy: 31_22_014 , Název výzvy: Digitální podnik - I. Výzva

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Národní plán obnovy.

Cílem projektu je zavedení digitalizace do provozoven a sídla společnosti NOPEK, a.s. a co nejvíce zjednodušit pracovní procesy v moučném hospodářství a administrativě.

Plánovaná realizace: 10/2022 – 10/2023