V roce 2022 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Realizace úsporných energetických opatření v provozovně Svitavy

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025687

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - název výzvy: Úspory energie VI. Výzva a Prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost výroby a zvýšit energetickou účinnost výrobních a technologických procesů, a to snížením objemu spotřebovávané elektrické energie a využití odpadní energie ve výrobním procesu. Konkrétně dojde k pořízení pásové pece na pečení rohlíků, novému využití odpadního tepla spalin pečivové pece, pořízení kynárny pečivové pece a k rekonstrukci osvětlení v hale pekárny.

Plán realizace: leden – březen 2023