V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Realizace úsporných energetických opatření v provozovně Hořice

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017022

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“.

Jeho předmětem je dodávka, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti nové parní kotelny o výkonu 2x900 kg/h páry jako výměna stávajících parních kotlů za nové. Společně s instalací kotlů bude řešeno i zpětné získávání tepla z odtahů spalin těchto kotlů. Dále využití odpadního tepla z průběžné pece. Dále dodávka vzduchotechnické jednotky pro větrání pekárny s využitím odpadního tepla pomocí směšování.