Poptejte tuto pracovní pozici Ozveme se Vám

Do pole pro zprávu nám můžete napsat, proč byste u nás chtěli pracovat nebo se můžete na cokoliv zeptat.


Odesláním životopisu souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v životopisu zaslaném společně s tímto souhlasem společnosti NOPEK, a.s., IČO: 15030075, se sídlem Náměstí Pod Kaštany 727, 566 01 Vysoké Mýto jako správci osobních údajů byly zpracovávány tímto správcem za účelem výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále za účelem evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti.
Jsem srozuměn s tím, že osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, přímo prostřednictvím svých zaměstnanců.
Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit sdělením zaslaným na e-mailovou adresu: personalni@nopek.cz.

Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Beru na vědomí, že osobní údaje uchazeče o zaměstnání správce zpracovává v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak.

Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud o to písemně požádám správce, mám právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o mne zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích, jakož mám i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Pokud v současné době není žádné volné místo, které bych si vybral/a, mám zájem uplatnit se ve Vaší společnosti, proto souhlasím, aby společnosti NOPEK, a.s., se sídlem Náměstí Pod Kaštany 724, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030075, dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.