8. června se v rámci Dnů chleba zúčastnila naše pekárna NOPEK tradiční soutěže CHLÉB ROKU, kterou již po 23. uspořádal Svaz pekařů a cukrářů ČR v Pardubickém Ideonu. Svitavským se podařilo obhájit loňský úspěch, když v kategorii KONZUMNÍ CHLÉB obsadili 5. a v kategorii CHLÉB BEZ HRANIC 4.místo. V obou kategoriích tak získali hodnocení chléb vynikající kvality roku 2017, v nabité konkurenci více než 70 pekáren z České Republiky.  Za úspěchem v této tradiční soutěži stojí především poctivá a usilovná práce našich pekařů, kterým tímto děkujeme a do budoucnosti přejeme další prestižní ocenění.